روفرشی زرکدارزمرد

روفرشی زرکدارباتوجه به کیفیت وقیمت مناسب قادربه پخش وسیع درکشورو قابل خرید برای اقشار جامعه می باشد و ما این اطمینان رابه مشتریان عزیز می دهیم که از لحاظ کیفیت ومواد اولیه کاربردی از بهترین و استانداردترین مواد داخل کشور استفاده گردید ،که این محصولات بصورت زرکدارو ساده قابل ارائه می باشد .

روفرشی زرکدارکد18

سایزبندی:12متری.9متری.6متری.3متری

رنگبندی: کرم.گردوئی.طو

سی.زرشکی.سرمه ای.فیروزه ای.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره

روفرشی مخمل ابریشم کد199

سایزبندی:12متری.9متری.6متری.3متری

رنگبندی:کرم.گردویی.طوسی.زرشکی.فیروزه ای.سرمه ای.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره

روفرشی دوشانل کد09

سایزبندی:12متری.9متری.6متری.3متری

رنگبندی:کرم.گردویی.طوسی.زرشکی.فیروزه ای.سرمه ای.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره

روفرشی زرکدار تک شانل کد31

سایزبندی: فقط12متری

رنگبندی:کرم.گردویی.طوسی.زرشکی.فیروزه ای.سرمه ای.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره

روفرشی دوشانل کد04

سایز بندی: 12متری.9متری.6متری.3متری.

رنگبندی:کرم.گردوئی.طوسی.زرشکی.سرمه ای.فیروزه ای.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره

روفرشی کوبلنی بدون زرک طرح مهرکد08

سایز بندی: 12متری.9متری.6متری.3متری.

رنگبندی:کرم.گردوئی.طوسی.زرشکی.سرمه ای.فیروزه ای.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره

روفرشی کوبلنی زرکدار کد14

سایز بندی: 12متری.9متری.6متری.3متری.

رنگبندی:کرم.گردوئی.طوسی.زرشکی.سرمه ای.فیروزه ای.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره

روفرشی زرکدارکد15

سایز بندی: 12متری.9متری.6متری.3متری.

رنگبندی:کرم.گردوئی.طوسی.زرشکی.سرمه ای.فیروزه ای.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره

UP

Template Design:Dima Group