روفرشی شاهکاردورو

سایزبندی: 12متری.6متری.3متری

رنگبندی:تک رنگ کرم .فیروزه ای