رومبلی 1

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

رومبلی

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

تفاوت زمردباف بابقیه رقبا چیست؟

درمجموعه زمردباف سعی برآن شده که باتولید انواع روفرشی ،قدرت خرید رابرای تمام اقشار جامعه باهرسطحی از درآمد فراهم رسانیم که این هدف مارابه طور خاصی از تمام رقبا متمایز گردانیده است ونمایندگی های محترم این مجموعه با کمترین تلاش به گالری این مجموعه منتقل می گردندتاخرید خودرابااطمینان انجام دهند.

روفرشی مخمل ساده چیست؟

روفرشی تفریحی ،قابل حمل آسان وزیراندازمسافرتی وباتوجه به قیمت بسیارمناسب قابل استفاده تمام اقشار جامعه می باشد ضمنا”این اجناس به دلیل تراکم مناسب قابل شستشو درمنازل می باشد.

روفرشی زرکدارزمرد

روفرشی زرکدارباتوجه به کیفیت وقیمت مناسب قادربه پخش وسیع درکشورو قابل خرید برای اقشار جامعه می باشد و ما این اطمینان رابه مشتریان عزیز می دهیم که از لحاظ کیفیت ومواد اولیه کاربردی از بهترین و استانداردترین مواد داخل کشور استفاده گردید ،که این محصولات بصورت زرکدارو ساده قابل ارائه می باشد .

روفرشی مخمل ابریشم

جهت  صادرات و رقابت با اجناس خارجی جدیدترین ماشین الات روز اروپا که قادر به تولید اجناس با ظرافت و رنگبندی متنوع می باشد مجموعه را در سطح درجه 1 تولید روفرشی قرار می دهد و تمام طرحها به ثبت مالکیت معنوی رسیده است 

تراکم انواع روفرشی های زمرد

مخمل ابریشم ممتاز:تراکم 1700

مخمل ابریشم معمولی:تراکم1300

کوبلنی زرکدار تک شانل :تراکم 800

کوبلنی زرکداردوشانل:تراکم1000

مخمل فانتزی:تراکم 600

پارس باف:تراکم400

 

سایز بندی انواع روفرشی ها

12متری (4&3) .9متری (3&3) .6متری(2&3) .3متری(1.5&2). پادری بزرگ (1.5&1).پادری کوچک(0.75&1)

رنگبندی محصولات زمردباف یزدچیست؟

کرم .طوسی.فیروزه ای.زرشکی.گردوئی.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره.سرمه ای .فیروزه ای که محصولات مخمل فانتزی رنگهای کرم وطوسی موجود نمی باشد.

1-انواع مدلهای محصولات روفرشی زمردباف

 

مخمل ابریشم .مخمل فانتزی.کوبلنی زرکداردوشانل.کوبلنی زرکدار تک شانل .پارس باف.

UP

Template Design:Dima Group