تراکم انواع روفرشی های زمرد

مخمل ابریشم ممتاز:تراکم 1700

مخمل ابریشم معمولی:تراکم1300

کوبلنی زرکدار تک شانل :تراکم 800

کوبلنی زرکداردوشانل:تراکم1000

مخمل فانتزی:تراکم 600

پارس باف:تراکم400

 

UP

Template Design:Dima Group