معرفی

شرکت تعاونی رادنساج ایساتیس به شماره ثبت 19239 ومجوز ازسازمان صنایع ومعادن استان یزد به شماره 63082و22282 ازسال 1378 در زمینه ریسندگی ,بافندگی بابرندهای رادنخ و زمردباف شروع به فعالیت نموده است .زمردباف در زمینه رومبلی و روفرشی توانسته با مدرنترین خط تولید روز اروپا منسوجاتی باسطح درامد طبقات مختلف جامعه تولید نماید. این مجموعه با پرسنلی کارازموده درزمینه طراحی ، تولید وفروش همواره یک مسیری روشن رادنبال می نماید وهدف توسعه ایران تنها مردم عزیز کشورمان می باشند که باخرید کالای باکیفیت ایرانی حمایت خود رااز کارگر ایرانی ,تولیدایرانی می توانند به ثمر برسانند  .

UP

Template Design:Dima Group