روفرشی مخمل ساده چیست؟

روفرشی تفریحی ،قابل حمل آسان وزیراندازمسافرتی وباتوجه به قیمت بسیارمناسب قابل استفاده تمام اقشار جامعه می باشد ضمنا”این اجناس به دلیل تراکم مناسب قابل شستشو درمنازل می باشد.

UP

Template Design:Dima Group