رنگبندی محصولات زمردباف یزدچیست؟

کرم .طوسی.فیروزه ای.زرشکی.گردوئی.قهوه ای روشن.قهوه ای تیره.سرمه ای .فیروزه ای که محصولات مخمل فانتزی رنگهای کرم وطوسی موجود نمی باشد.

UP

Template Design:Dima Group