روفرشی مخمل ابریشم

جهت  صادرات و رقابت با اجناس خارجی جدیدترین ماشین الات روز اروپا که قادر به تولید اجناس با ظرافت و رنگبندی متنوع می باشد مجموعه را در سطح درجه 1 تولید روفرشی قرار می دهد و تمام طرحها به ثبت مالکیت معنوی رسیده است 

UP

Template Design:Dima Group