تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

تولیدی زمردباف

ارتباط با ما

زمردباف
زمردباف در سال 1383 با اهدف اشتغال زایی و تولید انواع  روفرشی و پارچه مبلی با جدیدترین فناوری و  دستگاهای تولیدی تاسیس شد

جهت ارتباط با ما

تلفن:

واتساپ

روفرشی

زمرد باف

تولید کننده انواع روفرشی

زرکدار ؛ مخمل ؛ ابریشم ؛ دوشانل

تولید انواع پارچه مبلی

زمرد باف

تولید کننده انواع پارچه مبلی در طرح و رنگهای مختلف

UP

Template Design:karimi