روفرشی زرکدار کد ۰۱

روفرشی زرکدار کد ۰۱
سایز بندی:۱۲،۹،۶،۳،متری پادری بزرگ وکوچک
رنگبندی :سرمه ای ،فیروزه ای ،گردوئی،قهوه ای روشن،قهوه ای تیره ،طوسی،زرشکی،کرم روشن

روفرشی مخمل زرکدارکد۱۸

روفرشی مخمل زرکدار کد 18

کد طرح :کد۱۸
جنس مخمل زرکدار
سایز :۱۲متری و۹متری و۶متری و۳متری
رنگبندی : زرشکی .گردوئی .قهوه ای روشن . قهوه ای تیره .سورمه ای فیروزه ای

روفرشی کوبلنی تک شانل زرکدار کد۰۱ زمردباف یزد

روفرشی مخملزمردباف یزد
  • کد : کوبلنی زرکدار تک شانل کد ۰۱
  • جنس :مخمل زرکدار
  • سایز: ۱۲متری ،۹متری ،۶ متری ،۳متری پادری بزرگ وکوچک
  • رنگبندی :زرشکی ،گردوئی،فیروزه ای، سورمه ای ،قهوه ای روشن وتریاکی وکرم

روفرشی کوبلنی زرکدارتک شانل کد۰۲ زمردباف یزد

روفرشی زرکدارتک شانل کد02

کد: کوبلنی زرکدار تک شانل کد ۰۲

جنس :زرکدار تک شانل

سایز: ۱۲متری و۹متری و۶ متری و۳متری وپادری بزرگ وپادری کوچک

رنگبندی :زرشکی ،گردوئی،فیروزه ای،سورمه ای ،قهوه ای روشن وتریاکی ،کرم ، طوسی

روفرشی مخمل زرکدارزمردباف یزد طرح ریزماهی کد۰۷

کد طرح : کد۰۷ طرح ریزماهی

نوع طرح : کوبلنی ( زرکدارتک شانل باهشت رنگ زمینه )

سایز: ۱۲متری و۹ متری و۶ متری و۳متری پادری بزرگ وپادری کوچک

رنگبندی : زرشکی، گردوئی، سورمه ای، قهوه ای، تریاکی، فیروزه ای وکرم وطوسی